Psí pelíšek

… místo k pomazlení

27 Září 2008

Jazyková inteligence psů II.

Další zvukové projevy psů

 • Tiché kňučení: „To bolí!“ „Někdo mi ubližuje!“
 • Hlasitější, o něco delší kňučení: „Prosím, dejte mi …“ „Chci …“
 • Vzdychnutí: tento zvuk může mít dva významy. Pokud má pes napůl otevřené oči, je to výraz spokojenosti, sděluje: Je mi fajn“. Pokud má oči naplno otevřené, pak je to výraz zklamání.
 • Štěkot s vytím: „Jsem sám, cítím se opuštěný, je tam někdo?“

Znamení a gesta psů

Psi užívají ke komunikaci mimo jiné i svoje tělo. Ocas psa, jeho uši a tlama k nám promlouvají, celkové držení těla pak doplňuje další informace, které předávanou zprávu zpřesňují.

Ocas

Pozice ocasu je důležitým ukazatelem sociálního postavení psa a jeho duševního stavu. Samozřejmě existují určité variace, odvozené od přirozeného postavení ocasu, které odpovídá určitému plemeni.

 • Pozice téměř horizontální, směřující od psa, ne však strnule: „Tohle by mohlo být zajímavé“.
 • Pozice přímo horizontální, strnulá: „Ujasněme si, kdo je tu šéf!“
 • Ocas vztyčený a mírně zakroucený nad psova záda: „Já jsem skvělý pes“.
 • Stažený ocas: „Necítím se dobře, bojím se“.
 • Zježená srst na ocase: zježení ocasu psa je znamením agresivity. Může změnit význam každé pozice ocasu.

Vrtění chvostem je naprosto dokonalá sociální gestikulace. V některých ohledech má podobné funkce jako lidský úsměv. Stejně jako lidé se většinou usmívají jen ve chvíli, kdy je může někdo spatřit, i pes vrtí ocasem jen na jiného psa, jiné zvíře nebo člověka. Ale když je sám, nevrtí na něco, co považuje za neživé.

 • Mírné vrtění ocasu: „Nazdar“.
 • Široké vrtění ocasu: „Mám tě rád“.

Uši
Podobně jako v případě ocasu musíme všechny polohy psích uší posuzovat s ohledem na jejich přirozenou polohu v klidném stavu. Je proto mnohem obtížnější „číst“ zvíře, které má kupírované uši.

 • Uši vzpřímené, mírně dopředu: „Co je to?“
 • Uši těsně přilehlé k hlavě: „Jsem zastrašen“.
 • Mírně nazad skloněné uši: „To se mi nelíbí“.

Oči

 • Přímý pohled z očí do očí: „Kdo si myslíš, že jsi?“
 • Oči stranou a snaha vyhnout se pohledu: „Uznávám, že jsi šéf“.

Tělo a tlapy

 • Pes nahrbený, s nataženýma předníma nohama, zvednuté uši a hlava u země: „Pojďme si hrát!“
 • Ztuhlý postoj, vztyčené tělo, pomalý pohyb kupředu: „Já jsem tady nejsilnější, vyzývám tě!“
 • Pes převalený na bok nebo odhalující bříško: „Nechme toho, já nejsem tvůj konkurent“.
 • Pes pokládá hlavu na plece jiného psa nebo pokládá tlapu jinému psovi na záda: „Chci, aby sis uvědomil, kdo je tady šéf“.
 • Pes pokládá tlapu pánovi na koleno: „Hele, já jsem tady, všímej si mě“.

———————————————————–

Soubor testů osobnosti psa

Test 3 – sociální dominance

Na počátku zkoušky klečí zkoušející na podlaze a jemně převrátí psa na hřbet. Pomocník spustí stopky. S rukou vyvíjející tlak na hrudník psa, aby ho udržel na hřbetě, se zkoušející zadívá přímo na psa. Pokud pes odvrátí pohled, není důležité vyžadovat oční kontakt. Výraz zkoušejícího musí být jemný, vlídný, zkoušející musí být potichu. Až pomocník oznámí, že uplynulo 30 sekund, je test skončen a štěně uvolníme.

Hodnocení psa je založeno na jeho chování během těchto 30 sekund. Jestliže štěně zpočátku bojuje, a potom se uklidní nebo zvedne, je výsledek tři body. Pokud pes nebojuje, ale dochází k očnímu kontaktu, je skóre dva. Štěněti, které nebojuje, ale vyhýbá se kontaktu očí, zapište jeden bod.

Trvalé vzpírání poznačte do sloupce A, neochotu k boji do sloupce S.

Tenhle patník není k mání!

nahoru »